กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็น สมาชิก อส. ประจำปี 2566 จำนวน 43 อัตรา

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์  กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็น สมาชิก อส. ประจำปี 2566 จำนวน 43 อัตรา ดังนี้
 - รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4  
 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 
 - วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สอบภาคปฏิบัติ 
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ 
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สอบภาคการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์
 - วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในเว็ปไซค์จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.buriram.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ 
 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 4466 6504
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar