สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำสนง.พมจ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำสนง.พมจ.บุรีรัมย์ 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 8:30-16:30 น หรือในเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-666550-1
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar